Tuesday, July 19, 2005

اگه یادم بود روضه می خوندم حسابی!!!

ای دل غافل این سفر مارکوپولویی هم همه چیز را از یاد ما برده
تازه امروز از طریق مرتضی ناعمه فهمیدم سالگرد توقیف روزنامه وقایع اتفاقیه بوده است همچنان که تازه امروز از وبلاگ فرهاد متوجه شدم سالگرد توقیف روزنامه سلام هم گذشته است (از طرف شما به خودم می گم شب بخیروحید جان!!)
اما جان خودم اگر می
تونستم در مورد این دو روزنامه روضه ای براتون می خوندم از اون روضه ها اشک همه در می آمد!!!
این عکس حسن سربخشیان عزیز را از دقایق اخری که قرار توقیف وقایع اتفاقیه را دریافت وامضا کردم و در انتها با تعدادی از بچه ها عکس یادگاری گرفتیم را ببینید در ضمن در سالگرد انتشار وقایع بیست وسه نفراز بچه ها مطالب جالبی نوشته بودن اینجا را بخوانید
امیدوارم بچه های سلام و وقایع هر جا هستند شاد و سالم باشند