Monday, July 18, 2005

سلطانی اجازه ملاقات با گنجی را پیدا نکرد

نمی دانم اگر مقامات قضایی معتقدند حال گنجی مساعد است پس چراامروز اجازه ملاقات به وکیل اونداده اند
این در حالی است که این روزها رييس قوه‌ي قضاييه از بازتاب دستاوردهاي هيات نظارت و بازرسي بر حفظ حقوق شهروندي ابراز خرسندی می کنند
حفظ حقوق شهروندی موقعی معنا پیدا می کند که در درجه اول نسبت به مشهورترین زندانی ایران اعمال شود