Saturday, July 02, 2005

شكرخواه از جام جم آنلاين رفت!

شكر خواه از جام جم آنلاين رفت. نمي دانم اين تتير است يا ليد است يا هر دو. و حتي نمي دانم كه اين خبر, سخت است يا نرم و يا حتي نمي دانم اگر آن را به خود شكر خواه كه نرم نويسي و هرچه پيرامون ان است را از او آموخته ام بدهم, بتواند از آن يك نرم خبر درست كند يا نه؟ اما يقين دارم كه اين خبر براي من و اعضاي كوچك جام جم آنلاين سخت است و هيچگونه نمي توان آن را نرم كرد.
این مطلب را اینجا بخوانید

1 نظر:

Blogger Benoit Lapierre نوشته...

Hi from canada, your blog is very interesting.

6:56 AM  

Post a Comment

خانه >>