Friday, May 13, 2005

عدالت پيروز شد

عباس عبدي تبرئه شد و «عدالت پيروز شد».قضات شعبه اول تشخيص ديوان عالي كشور به اتفاق آرا او را از چهار سال و نيم حبس در مورد همكاري با دول متخاصم و تبليغ عليه نظام تبرئه كردند.چهارم دي ماه سال 81 عبدي با شكايات متعدد مدعي‌العموم پشت ميز محاكمه در شعبه 1410 دادگاه عمومي تهران قرار گرفت او در مقابل اتهامات خود فقط «پنج دقيقه» دفاع كرد. خيلي‌ها تعجب كردند اما تبسم عبدي را كه در گوشه لبش به هنگام قرائت كيفرخواست مدعي‌العموم نقش مي‌بست را هنوز كساني كه در جلسات محاكمه بودند از ياد نبرده‌اند!فرداي روز محاكمه روزنامه‌هاي محافظه‌كار سرمست از پيروزي بزرگ اما كاذب خود جشن پيروزي گرفتند. تيترهاي درشت زدند: «عباس عبدي: اشتباه كردم»، «عباس عبدي: جبران مي‌كنم».برخي از تحليلگران آنان نيز در تحليل‌هاي عجيب خود سخنان عباس عبدي را آغاز سقوط راديكاليزم خواندند. يكي از اين تحليلگران هيجان‌زده با اشاره به اين كه در تاريخ معاصر به ويژه سال‌هاي اخير بايد دو تاريخ را به خاطر بسپاريم، يكي هجدهم تير 78 و ديگري چهارم دي ماه 81 نوشت: «اينها دو مقطع تاريخي هستند كه در آنها، راديكاليزم چه در جنبه‌هاي فيزيكي و چه در جنبه فكري، نقطه شروع سقوط خود را ديد.»
برخي ديگر نيز «اعتراف به اشتباه عبدي»! را پايان «افراط‌گرايي» دانستند؛ همچنان كه افراد ديگري بودند كه مي‌پرسيدند: «چطور دوستان وي هنوز مصمم به دفاع از او هستند در حالي كه اگر عبدي دفاعي از خود داشت حتماً مطرح مي‌كرد.»در همان زمان نيز در يادداشتي نوشتم كه عبدي «سياستمدار باهوشي است كه ابتدا و انتهاي يك بازي سياسي را به خوبي مي‌شناسد و آن را تحليل مي‌كند... او با دفاعي كوتاه و بي‌توجهي به اتهامات وارده به خود، توپ «افراطي‌‌گري» كه به او نسبت مي‌دادند را به زمين حريف انداخت و آنان را به واكنش‌هاي غيرمنطقي و هيجان‌زده واداشت تا ثابت كند وقتي پاي «منافع و امنيت ملي» كشور به ميان مي‌رسد همين جناحي كه او را به «برهم زدن امنيت كشور» و «افراط‌گرايي» متهم مي‌كند خود با جوي كه ايجاد مي كنند بيشترين ضربه را به «امنيت كشور» وارد مي‌كنند و در استدلالات خود به ورطه «افراط‌گرايي» مي‌افتند...» (1)اما حاصل دفاع بسيار كوتاه عبدي هشت سال حبس را براي او دربرداشت. هفت سال به جهت فروش اطلاعات به بيگانه و يك سال به جهت تبليغ عليه نظام.اما عبدي سكوت خود را در لايحه مستدل و محكم خود به دادگاه تجديدنظر شكست. او در آن لايحه طولاني كه از استدلالات حقوقي و سياسي محكمي برخوردار بود «مصلحت خاص» را دليل عدم دفاع از خود در دادگاه بدوي دانسته بود. او در آن لايحه مستندات و دلايل ادعانامه و دادنامه را منطبق با قانون نمي‌دانست بلكه با كنايه معتقد بود ادعانامه عليه وي از «ضعف استدلال» نيز برخوردار بوده است.اما با وجود اين در نهايت شعبه نهم دادگاه تجديدنظر هشت سال حبس او را تنها به چهار سال و نيم حبس كاهش داد.دادگاه تجديدنظر نسبت به مهم‌ترين اتهام عبدي يعني نظرسنجي براي دولت متخاصم –آمريكا- همچنان معتقد بود كه سياست‌هاي خصمانه و كينه‌توزي نسبت به نظام اسلامي دليل بر متخاصم بودن دولت آمريكا است و مؤسساتي را هم كه براي او كار مي‌كنند از اين امر مستثني ندانسته بود.
اما عبدي و وكيل او در دفاعيات خود با اشاره به اين كه «مفهوم دولت غيرحقوقي و موسع تفسير شده» معتقد بودند «همكاري با مؤسسات خصوصي همكاري با دولت نمي‌باشد... و كشور متخاصم به كشور در حال جنگ اطلاق مي‌شود، همكاري با دولت متخاصم جرم است نه با مؤسسه كه مسلماً دولتي نيست نه جزو دولت آمريكا و نه فرانسه، اعلام جنگ صلح بر اساس بند پنج اصل يكصد و ده با مقام معظم رهبري است، انتقاد و اشتباه غيرجرم است و نمي‌توان زشتي عمل را موجب قلب ماهيت و تبديل آن به جرم دانست.» اما اين بار براي عباس عبدي و نيز وكيل سختكوش او- صالح نيكبخت- تازه آغاز ماجرا بود. عبدي در داخل زندان و وكيل او در بيرون از زندان ساعت‌ها و روزها دفاعيات مستدلي براي ديوان عالي آماده كردند. پرونده اين بار به شعبه اول تشخيص ديوان عالي كشور رفت و قضات اين دادگاه هادي ولوي، احمد بشيريه، محمد حيدري قاسمي، قاسم پناو و دكتر بهرام درويش در نهايت چنين رأي دادند: «...نظرسنجي براي شركت غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي انجام شده و دليلي نيز بر اين كه طرح به سفارش و درخواست دولت خارجي يا مراكز وابسته به دولت بوده ارائه نشده و احراز ارتكاب بزه و محكوميت اشخاص نيازمند دليل قطعي است و تخاصم مورد نظر مذكور در دادنامه دادگاه تجديدنظر نيز تخاصم به معناي عرفي و غيرمنطبق با تعاريف ارائه شده و قابل قبول در حقوق بين‌الملل است و فاقد آثار و پي‌آمدها، و بار حقوقي تخاصم كه ملازمه با اعلان جنگ و اولتيماتوم دارد مي‌باشد و عرف حقوقي نيز، تضاد عقيده، تنش سياسي، تضاد منافع و مصالح، موضعگيري و مشاجرات لفظي مسؤوليت دو كشور را در تحقق تخاصم مصطلح در حقوق بين‌الملل كافي ندانسته» در بخشي ديگر از اين رأي آمده است: «قطعاً نظر قانونگذار انصراف به تعاريف پذيرفته شده بين‌الملل و كنوانسيون‌ها دارد لذا اطلاق وصف تخاصم به رابطه دو كشور مورد ترديد است و نظرسنجي گرچه موجب تغذيه اطلاعاتي سرويس‌هاي بيگانه باشد فاقد وصف امنيتي است و قطعاً اطلاعات حاصله و محصله از طرق متعارف مورد نظر مقنن نمي‌باشد گرچه عمل ناپسند و قبيح و تعريض به مسؤولين است ولي نظر به اصل قانوني بودن جرم و مجازات نمي‌توان آن را واجد وصف كيفري دانست و علي‌فرض تحقق خواست طرف مقابل نيز به علت فقد سوءنيت خاص در مورد درخواست مطروحه موجه تشخيص و با نقض دادنامه‌‌ها نسبت به تجديدنظرخواه نامبرده را در هر دو مورد همكاري با دول خارجي و تبليغ عليه نظام اسلامي تبرئه مي‌نمايد اين حكم قطعي و غيرقابل تجديدنظر است.»بنابراين صدور اين رأي پيروزي عباس عبدي نيست. پيروزي عدالت است، عدالتي كه توسط قضات ديوان عالي كشور كه مجموعه‌اي از دستگاه قضايي محسوب مي‌شوند محقق شده است قضات نفوذناپذيري كه نشان مي‌دهند عدالت در اين سرزمين زنده است و عدالت‌خواهان را نااميد نمي‌كنند.
البته با اين رأي مستدل بايد از آن تحليلگران هيجان‌زده‌اي هم كه گفتند بايد در تاريخ معاصر دو تاريخ هجدهم تير 78 و چهارم دي ماه 81 را به خاطر بسپاريم خواست كه در تاريخ معاصر ايران روز 11/2/84- زمان صدور رأي ديوان عالي كشور در تبرئه عباس عبدي- را نيز به آن تاريخ اضافه كنند چرا كه برخلاف آن تحليل كه معتقد بودند: «اينها دو مقطع تاريخي هستند كه در آنها، راديكاليزم چه در جنبه‌هاي فيزيكي و چه در جنبه فكري، نقطه شروع سقوط خود را ديد»! اين بار بايد گفت: «نقطه شروع سقوط را كساني ديدند كه نقطه شروع «عدالت» را نمي‌ديدند». امروز «عدالت پيروز شد.»
پانوشت:1-سرمقاله روزنامه ياس‌نو14 فروردين 82

11 نظر:

Anonymous ديار نوشته...

سلام ... دقيقا نمي‌شه به كارهاي اين دولت و نظام اطمينان كرد ! احتمال داره فردا باز يه چيز ديگه الم كنن

1:57 AM  
Anonymous مریم نوشته...

سلام... چقدر وبلاگتون پر رونق شده! بابا سیستم... دوستان رایانه ای... منم هم از اینکه عبدی آزاد شد خوشحالم... آرزوی آزادی گنجی را در دل می پرورانیم...

10:57 AM  
Anonymous هوشنگ نوشته...

خوش خبر باشی، و خبرهای باز هم خوشتر بدی.

12:23 PM  
Blogger Amin نوشته...

چطور در اين مورد که حکم به نفع آقای عبدی صادر شده عدالت پيروز شده ولی در موارد قبلی عدالت رعايت نشده بود؟ آزادی آقای عبدی را بايد تبريک گفت ولی شما که حقوق‌دان هستيد شايد بهتر بدانيد که مثلا وقتی آقای عبدی آزاد می‌شود ولی آقای قاضيان نمی‌شود، نمی‌توان گفت «عدالت» پيروز شده‌است...

2:44 PM  
Anonymous roozbeh نوشته...

به مطلبتون لینک دادم

2:01 AM  
Anonymous مهدی نوشته...

شنيدم که مرتضوی به حکم اعتراض کرده و حکم دوباره رفته يک جای ديگه و .... ميخوام بدونم يعنی هيچکس نيست جلوی اين يارو رو بگيره! بابا اين غضنفر يک تنه همه رو بيچاره کرد

7:17 AM  
Anonymous Anonymous نوشته...

آیا شما این عکس را دیده اید ؟ اگر می توانید آن را در وبلاگ خود منتشر کنید .http://kurdistan.org/Multimedia/iran.html

8:42 AM  
Anonymous ebrahim نوشته...

آیا شما این عکس را دیده اید ؟ اگر می توانید آن را در وبلاگ خود منتشر کنید .http://kurdistan.org/Multimedia/iran.html

8:42 AM  
Anonymous مسعود انتظار نوشته...

با سلام و خسته نباشيد ميدانم که بعضی از دوستان از سيستم وردپرس استفاده ميکنند (برای ايجاد و مديريت وبلاگ) و نيز ميدانم که سيستم پيامگير وردپرس تنها انگليسی مينويسد. ميخواستم به شما اطلاع دهم که پيامگير وردپرس را به انگليسی و فارسی تبديل کرده ام. دوستانی که مايل به استفاده هستند ميتوانند با من تماس بگيرند تا کد و فايل مربوطه را برايشان بفرستم

8:49 AM  
Anonymous ديار نوشته...

سلام لطفا به
http://deyaar.blogfa.com/post-18.aspx
بلنكيد ! اجركم عنداله لينككم :ِ)
يا حق

9:50 PM  
Anonymous Anonymous نوشته...

اين آقا كه عكس فرستاده فكر ميكنه خون كردها از بقيه ملت زجر كشيده ايران رنگين تره؟

6:19 AM  

Post a Comment

خانه >>