Saturday, April 30, 2005

با اقبال فردا

امشب تو روزنامه اتفاقات مختلفی رخ داد آقای عموزاده خلیلی یادداشت خوبی در نقد صحبتهای احمدی نژاد نوشت البته علی دهقان و شیرزاد هم در این همین زمینه مطلب نوشتن.
کریم ارغنده پور هم در زمینه انتخابات انگلیس یادداشتی نوشت
بزرگمهر حسین پور برای صفحه اول کاریکاتوری جالب از شهردار کشید
خودم هم یادداشتی نسبت به جبران خسارت بازماندگان هواپیمایی نوشتم که همیشه حقشان را میخورند روزنامه اقبال فردا مطالب خوندنی دیگه ای هم داره از دست ندید