Monday, April 18, 2005

با تحریریه وقایع اتفاقیه در سال روز انتشار -6

محمد عبدي(عكاس):ازدواج من در دوران وقايع !
روزنامه وقايع از به يادماندني ترين روزنامه هاي توقيف شده است و هيچ گاه نمي توانم آن را از خاطره دور كنم. حتي در مواقعي كه در جايي خلوت و در تنهايي دور از مسائل كاري و سياسي خاطره اين روزنامه يك جوري فكرم را به خود مشغول مي كند و نمي توانم از فكر كردن به آن رهايي پيدا كنم. البته اتفاق هايي كه در اين دوران كوتاه حيات وقايع افتاد كم نبود. از جمله اين اتفاق ها سفر آقاي حسين باستاني و دكتر سعيد رضوي فقيه براي ادامه تحصيل به فرانسه بود، اتفاق ديگري هم در وقايع رخ داد كه خالي از لطف نيست به آن اشاره اي نشود كه آن هم اصلاح بنيادي آقاي حسن سربخشيان بود كه انقلابي در وجودشان ايجاد شد و حدود يك بالشت از ريش هاي صورتشان را به سطل آشغال تحويل دادند ولي به رسم يابود و وفاداري سبيل خود را كوتاه نكردند كه واقعاً در آن روز عجيب ترين و جالب ترين خبر وقايع بود و همه روزنامه براي ديدن ايشان به اتاق او مي آمدند تا اين صحنه باورنكردني را خودشان با چشم خودشان از نزديك ببينند،... ولي اينها دلايلي نيستند كه باعث به ياد ماندني شدن روزنامه وقايع براي من بشود اتفاقي كه باعث به ياد ماندني شدن اين روزنامه شد ازدواج من در اين دوران طلايي بود!!!